یادداشت

پارچه شناسی در طراحی لباس
مسعود طالاری - مدرس دانشگاه

بدون تردید برای پیشرفت در هر زمینه و شغلی اولین گام داشتن آگاهی و اشراف نسبت به بخش های مختلف آن خواهد بود. طراحی لباس یکی از مشاغلی است که طی یک دهه گذشته در کشورمان شاهد پیشرفت های چشمگیری بوده است. با گسترش و فراگیر شدن اینترنت و شبکه های اجتماعی، طراحان در کشورمان توانستند به سهولت بیشتری با اتفاقات روز دنیا در ارتباط باشند …

ادامه مطلب

فعالیت های پژوهشی