معرفی

مدرسین دوره های آموزشی

نرگس فلاح نژاد
الگو سازی

مسعود طالاری - پارچه شناسی

مسعود طالاری
پارچه شناسی

حسام جلالی
خلاقیت در طراحی لباس

امیر شاهین شریفی
طراحی پارچه با نرم افزار

انجمن طراحان لباس و پارچه ایران

مینو پدرام
طراحی لباس کودک