الگو سازی به روش مولر

الگو سازی به روش مولر

در حال ثبت نام و برگزاری

4 ترم - هر ترم 12 جلسه - هفته ای یک جلسه

طراحی لباس

طراحی لباس

در حال ثبت نام و برگزاری

5 ترم - هر ترم 8 جلسه - هفته ای یک جلسه

لباس شب و عروس

لباس شب و عروس

برگزار شد

2 ترم - هر ترم 12 جلسه - هفته ای یک جلسه

تکنیک های دوخت

تکنیک های دوخت

برگزار شد

2 ترم - هر ترم 10 جلسه - هفته ای یک جلسه

پارچه شناسی

پارچه شناسی

شهریه هر ترم 350 هزارتومان

1 ترم - هر ترم 7 جلسه - هفته ای یک جلسه

مولاژ(الگو سازی به روش حجمی)

مولاژ(الگو سازی به روش حجمی)

در حال ثبت نام

2 ترم - هر ترم 12 جلسه - هفته ای یک جلسه

الگو سازی و مدل سازی کلاسیک مردانه

الگو سازی و مدل سازی کلاسیک مردانه

در حال ثبت نام

1 ترم - هر ترم 24 جلسه - هفته ای یک جلسه

الگو سازی کودک

الگو سازی کودک

در حال ثبت نام

2 ترم - هر ترم 8 جلسه - هفته ای یک جلسه

طراحی کالکشن

طراحی کالکشن

در حال ثبت نام و برگزاری

0 ترم - هر ترم 0 جلسه - هفته ای یک جلسه

آموزش نرم افزار مارولوس

آموزش نرم افزار مارولوس

در حال ثبت نام

0 ترم - هر ترم 0 جلسه - هفته ای یک جلسه

طراحی پارچه

طراحی پارچه

در حال ثبت نام

0 ترم - هر ترم 0 جلسه - هفته ای یک جلسه

پارچه سازی و دکوراسیون داخلی

پارچه سازی و دکوراسیون داخلی

برگزار شد

0 ترم - هر ترم 0 جلسه - هفته ای یک جلسه

ساخت نمد سنتی

ساخت نمد سنتی

برگزار شد

0 ترم - هر ترم 0 جلسه - هفته ای یک جلسه