انجمن طراحان لباس و پارچه ایران

 

انجمن در سال 1383 در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف انسجام میان طراحان لباس و پارچه ایران و ارتقا سطح دانش کمی و کیفی این رشته به ثبت رسیده است.

انجمن هم اکنون علاوه بر بحث های آموزشی در زمینه مشاوره به بخش های صنعت، کارافریتی و اشتغال زایی مشغول به فعالیت است.