مدرسین انجمن

پدرام اسدی
مدرس آموزش طراحی پارچه با نرم افزار

بازدید از آخرین دوره برگزار شده

بابک امین
مدرس الگوسازی و دوخت لباس شب و عروس

بازدید از آخرین دوره برگزار شده

غلامعلی بلوچ
مدرس طراحی کالکشن

بازدید از آخرین دوره برگزار شده

مینو پدرام
مدرس الگوسازی

بازدید از آخرین دوره برگزار شده

میترا تمجیدی
مدرس تجسم خلاق در طراحی لباس

بازدید از آخرین دوره برگزار شده

حسام الدین جلالی
مدرس تصویرسازی در طراحی لباس

بازدید از آخرین دوره برگزار شده

سهراب رحیمی
مدرس مدیریت مد

بازدید از آخرین دوره برگزار شده

رکسانا رئوفی
مدرس الگوسازی

بازدید از آخرین دوره برگزار شده

امیر شاهین شریفی
مدرس طراحی لباس با نرم فزار

بازدید از آخرین دوره برگزار شده

مسعود طالاری
مدرس پارچه شناسی

بازدید از آخرین دوره برگزار شده

نرگس فلاح نژاد
مدرس الگو سازی

بازدید از آخرین دوره برگزار شده

مریم غنچه
مدرس الگوسازی

بازدید از آخرین دوره برگزار شده

مهتاب نوبختی
مدرس الگوسازی و دوخت

بازدید از آخرین دوره برگزار شده


مدرس تکنیک های دوخت

بازدید از آخرین دوره برگزار شده

لوگوی کوچک انجمن

امیر حسین مهدی زاده
مدرس خلاقیت در طراحی لباس

بازدید از آخرین دوره برگزار شده

لوگوی کوچک انجمن

محسن ناصری
مدرس طراحی لباس و تصویرسازی

بازدید از آخرین دوره برگزار شده