اساتید انجمن

پدرام اسدی
مدرس آموزش طراحی پارچه با نرم افزار

اطلاعات بیشتر…

بابک امینی
مدرس الگوسازی و دوخت لباس شب و عروس

Lorem ipsum..

غلامعلی بلوچ
مدرس طراحی کالکشن

Lorem ipsum..

مینو پدرام
مدرس الگوسازی

Lorem ipsum..

میترا تمجیدی
مدرس تجسم خلاق در طراحی لباس

Lorem ipsum..

حسام الدین جلالی
مدرس تصویرسازی در طراحی لباس

Lorem ipsum..

سهراب رحیمی
مدرس مدیریت مد

Lorem ipsum..

رکسانا رئوفی
مدرس الگوسازی

Lorem ipsum..

امیر شاهین شریفی
مدرس طراحی لباس با نرم فزار

Lorem ipsum..

مسعود طالاری
مدرس پارچه شناسی

Lorem ipsum..

نرگس فلاح نژاد
مدرس الگو سازی

Lorem ipsum..

مریم غنچه
مدرس الگوسازی

Lorem ipsum..

مهتاب نوبختی
مدرس الگوسازی و دوخت

Lorem ipsum..


مدرس تکنیک های دوخت

Lorem ipsum..

لوگوی کوچک انجمن

امیر حسین مهدی زاده
مدرس خلاقیت در طراحی لباس

Lorem ipsum..

لوگوی کوچک انجمن

محسن ناصری
مدرس طراحی لباس و تصویرسازی

Lorem ipsum..